Home » » Kế hoạch Marketing Online | Kết quả thực hiện marketing website giaiphapthuonghieu.org

Kế hoạch Marketing Online | Kết quả thực hiện marketing website giaiphapthuonghieu.org

Cập nhật kết quả 24-6-2013
Chỉ số alexa cũng giảm đáng kể: Alexa Traffic Rank: 1,922,497 Vietnam Flag Traffic Rank in VN: 6,427 
Xem thêm alexa tại Chỉ số alexa
—————————————–oOo——————————————

Khai trương hệ thống mới Chiến lược marketing Online làm 5 từ khóa tặng 5 từ khóa 1/6->2/9/2013


Kết quả Seo 19/6 sau khoảng thời gian không làm cũng tự lên top:
Kết quả Seo 19-6

—————————————–oOo——————————————
Thông báo tạm ngưng support 1/5->21/5 để phát triển hệ thống giaiphapthuonghieu.vn


—————————————–oOo——————————————

Dưới đây là những giải trình thuyết phục kết quả của hệ thống Giải Pháp Thương Hiệu. Website này chính thức hoạt động 1/3/2013

1. Kết quả Seo từ khóa 4/6/3013:

Kế quả Seo wesite sau 3 tháng

2. Kết quả chỉ số xếp hạng Alexa: Xem Alexa Giải Pháp Thương Hiệu


3. Lượt truy cập trung bình 300view/ngày
Thống kê bởi Linh Nguyễn
Tạo khung comment G+ cho blogger->Seo website top 1 Google nhanh ->Quảng cáo trực tuyến hiệu quả
Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Recommend us on Google Plus
Chat
1